Bemutatkozás
   
Munkabiztonsági szaktevékenység
   
Szabályzatok, szabályozások készítése
   
Kockázatértékelés
   
Oktatás
   
Munkabaleset kivizsgálás
   
Zajmérés
   
Hírek - aktualitások
   
Kapcsolat
   
 
 

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

1. §.  E rendelet előírásait a szervezett munkavégzés keretében végzett minden olyan tevékenységre alkalmazni kell, amikor a munkavégzés során a munkavállalók zajból származó kockázatnak ténylegesen vagy vélhetően ki vannak téve


4. §. (1)  Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelés (.) keretében a munkáltató köteles becsléssel, szükség esetén méréssel maghatározni azt a zajszintet, amelynek a munkavállalók ki vannak téve.

4. §. (3)  Zajmérést kell végezni:
a) új munkahely létesítése, illetve új munkaeszköz (pl. gép, berendezés) üzembe
    helyezése esetén;
b) meglévő munkahely, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor,
    valamint technológia és termékváltás esetén, ha az átalakítás, illetve
    a változás a zajexpozíció mértékét módosíthatja;
c) munkakör kialakításakor;
d) a munkavállalót érő zajexpozíció megahtározásakor.