Mvt. 64. § (1)  "A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést ideértve a fokozott expozíciós eseteket is- be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni."

Csak munkavédelmi szakember végezheti.