66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

1. §.  E rendelet előírásait a szervezett munkavégzés keretében végzett minden olyan tevékenységre alkalmazni kell, amikor a munkavégzés során a munkavállalók zajból származó kockázatnak ténylegesen vagy vélhetően ki vannak téve

4. §. (1)  Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelés (.) keretében a munkáltató köteles becsléssel, szükség esetén méréssel maghatározni azt a zajszintet, amelynek a munkavállalók ki vannak téve.

4. §. (3)  Zajmérést kell végezni:

  • a) új munkahely létesítése, illetve új munkaeszköz (pl. gép, berendezés) üzembe helyezése esetén;
  • b) meglévő munkahely, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor, valamint technológia és termékváltás esetén, ha az átalakítás, illetve a változás a zajexpozíció mértékét módosíthatja;
  • c) munkakör kialakításakor;
  • d) a munkavállalót érő zajexpozíció meghatározásakor.

Cégünk rendelkezik a mérések elvégzéséhez szükséges hitelesített és kalibrált mérőműszerekkel.